VATM: Tham gia giải Bóng bàn Cup 27/3 - Quận Long Biên năm 2016