VATM:Tổng kết phong trào thi đua trong nữ CNLĐ giai đoạn 2013-2017