VATM: Trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó xã Tam Quang