Chi đoàn Điều hành bay tổ chức tặng quà cho con CBCNV nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 01/06/2023