Chính thức chuyển đổi phương thức bay PBN tại Đài KSKL Đồng Hới, Công ty Quản lý bay miền Bắc