Chủ tịch Đinh Việt Thắng tới thăm và làm việc tại Đài KSKL Cam Ranh