Chủ tịch Hiệp hội Hàng không New Zeland tới thăm và làm việc tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam