Chủ tịch Hội đồng thành viên Đinh Việt Thắng tiếp xã giao Tân Phó Chủ tịch Tập đoàn Thales