Chuẩn bị khai thác đường bay Vinh - Viên Chăn (R335)