Chuẩn bị thực hiện phân chia phân khu kiểm soát tàu bay lăn tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.