Công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam