Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức Giải Tennis chào mừng Lễ Quốc khánh