Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10)