Công đoàn VATM tổ chức hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật và gia đình trong nữ công nhân lao động năm 2019