Công tác bảo đảm kỹ thuật phục vụ bay cao điểm Tết Quý Mão 2023 trên điểm cao Radar Sơn Trà