Công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão số 4 Noru tại Công ty Quản lý bay miền Trung