Công ty Quản lý bay miền Bắc ký quy chế phối hợp chuyển giao - tiếp nhận dịch vụ khí tượng hàng không với Công ty Cảng hàng không quốc tế Nội Bài