Công ty Quản lý bay miền Bắc sẵn sàng khai thác đường bay không lưu mới phục vụ hoạt động bay đi, đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi