Công ty Quản lý bay miền Bắc: Tọa đàm về công tác kế toán, kiểm toán