Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức buổi “Đối thoại giữa Đảng ủy - Ban lãnh đạo với Đoàn viên thanh niên công ty”