Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” năm 2017