Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức diễn tập cơ sở đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp và hoạt động Hàng không dân dụng