Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức Hội nghị triển khai phương án nâng cao năng lực khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất