Công ty Quản lý bay miền Trung chào mừng kỷ niệm 61 năm Ngày Kiểm soát viên không lưu Quốc tế