Công ty Quản lý bay miền Trung chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5