Công ty Quản lý bay miền Trung diễn tập An ninh Hàng không tại Trung tâm Kiểm soát TCTS Cam Ranh và Đài KSKL Tuy Hòa năm 2022