Công ty Quản lý bay miền Trung: Đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo Công ty với đoàn viên Thanh niên