Công ty Quản lý bay miền Trung đón Đoàn đầu tiên về tham dự Hội thao Tổng công ty lần thứ XIII năm 2023