Công ty Quản lý bay miền Trung tăng cường công tác phối hợp hiệp đồng đảm bảo an toàn bay