Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức "Lễ ra quân" tham dự Hội thao Tổng công ty lần thứ XIII năm 2023