Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức điều hành bay an toàn trong đợt cao điểm phục vụ Tết Quý Mão 2023