Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức hội nghị Người lao động năm 2019