Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức Lễ mít-tinh kỷ niệm 70 năm ngày Khí tượng thế giới