Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay tổ chức phát động quyên góp ủng hộ gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn