Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra công tác an toàn khai thác tại Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng không