Cựu học viên, sinh viên ngành Kiểm soát không lưu hỗ trợ sinh viên Học viện hàng không Việt Nam trong đại dịch Covid-19