Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên tiếp nhận điều hành bay máy bay phản lực Embraer 190