Đài Kiểm soát không lưu Phù Cát cung cấp dịch vụ điều hành bay an toàn cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022