Đại tướng Phùng Quang Thanh làm việc với Bộ Giao thông vận tải