Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam vinh dự đón nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương