Các Chi bộ Đài KSKL Địa phương và Chi bộ Đội Kỹ thuật Đài KSKL Nội Bài thuộc Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới