Chi bộ Ban QLDA Long Thành học tập giáo dục truyền thống tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh