Đảng ủy Trung tâm Khí tượng hàng không tổ chức Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh