Đoàn cán bộ Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đến thăm và làm việc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng Không