Đoàn cơ sở công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức các hoạt động vui chơi, tặng quà con CBNV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/06