Đoàn công tác Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1/21