Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn VATM dâng hương báo công Bác