Đoàn nghệ thuật quần chúng Trung tâm Khí tượng hàng không đạt thành tích xuất sắc tại Hội diễn văn nghệ chào mừng 30 năm ngày thành lập Tổng công ty