Đoàn thanh niên Khối cơ quan Tổng công ty Tổ chức chương trình “Chào xuân mới 2017”