Đoàn Thanh niên: Sản xuất thành công buồng khử khuẩn toàn thân phòng chống Covid-19